consultații | discuții | sfaturi

RO HU  
Finanțator: Consiliul Județean Bihor, Direcția Social Comunitară
Perioada de derulare: 05.10.2020-28.11.2020
Scopul acestui proiect de educație non-formală este de a facilita accesul la o informație corectă, avizată, atât în mediul urban cât și în mediul rural a elevilor. Prin acest proiect dorim să aducem la cunoștință elevilor, diferența între viruși și bacterii, că bolile nu sunt doar o problemă de biologie umană, ci și o problemă dependentă de anumiți factori externi, deprinderi, de obiceiuri și stiluri de viață practicate. Dorim să informăm elevii despre alegerile sănătoase legate de igiena personală, odihnă, alimentație. Ne propunem ca elevii să  recunoască comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc, să aplice corect normele igienico-sanitare, să identifice rolul activităţii fizice şi al odihnei în menţinerea sănătăţii, să cunoască influenţa factorilor ambientali asupra sănătăţii individuale şi colective.
În cadrul acestui proiect, vom alege un grup țintă, din școli cu clase gimnaziale, din județul Bihor, cu predare în limba română și în limba maghiară cu informarea elevilor prin prezentări și activități interactive, materiale video, portofolii, pliante, broşuri educative în acest scop. Vom face exerciţii de documentare, prezentare de statistici despre starea de sănătate în condiţii de suprasolicitare fizică, psihică, consum de alcool sau droguri, alimente nesănătoase, vom face o clasificare a factorilor de risc din mediul intern / extern, precum și o prezentare a metodelor de prevenție a bolilor.

Activitățile proiectului

În prima parte a proiectului se vor pregăti materialele didactice  care se vor prezenta elevilor și se vor stabili activitățile  care se vor desfășura ulterior. Prin diverse metode didactice (explicații, studii de caz, metoda ciorchinelui, prezentări powerpoint, etc) li se vor prezenta elevilor în prima parte conținutul științific al temei pentru a induce o definiție a termenilor de bază,  se vor enumera și prezenta temele și obiectivele propuse.
În a doua parte va avea loc evaluarea rezultatelor  după finalizarea proiectului prin rezolvarea unor itemi pentru fixarea cunoștințelor, evaluarea impactului proiectului cu centralizarea rezultatelor, iar ulterior va avea loc publicarea acestor rezultate  pentru informare.
Activităţile propuse în cadrul proiectului educaţional: discuții cu elevii despre bolile frecvente sezoniere (gripă, faringită, amigdalită, otită) prin prezentarea unor noțiuni elementare (definiții, simptome), expunerea factorilor favorizanți ai episoadelor virale dese, importanța metodelor de prevenție, desfășurarea unor activităţi de documentare a temelor propuse, realizarea unor pliante, broșuri, prezentarea de materiale informaționale, prin care să se popularizeze  noţiunile despre sănătate care trebuie știute și repectate. În cadrul exemplelor de mai sus, se pot realiza materiale video scurte prin care să se prezinte simptomele bolilor/virozelor, pentru a menține interesul elevilor.
Grupul țintă și beneficiari: îl reprezintă elevii claselor de gimnaziu V-VIII, din cadrul școlilor din județul Bihor. Estimăm participarea a peste 50 de elevi de naționalitate română și maghiară, din mediul urban și rural.
PARTENERII NOSTRI / PARTNEREINK

Pharma Medica

Asociația Academică Pharmamedica organizează cursuri pentru formare continuă a specialiștilor în domeniul sănătății și susține activitățile cross-curriculare ale studenților Facultății de Medicină și Farmacie, din cadrul Universității din Oradea. A derulat numeroase proiecte de informare și instruire a elevilor și tinerilor în domeniul sănătății.

Contactați-ne

Asociația Academică Pharma Medica
Oradea, Bihor
Romania - UE
office@pharmamedica.ro 

Orar: 09-17, Sâm: 09-13, Dum: închis